บริษัท ไอยรา อินเตอร์เทรด จำกัด
121 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น22 ห้อง121/071 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
: 02-012-6456 (Auto)
: 02-012-6459
: sales@iyaraintertrade.co.th
 
ร่วมงานกับเราโดยสมัครโดยตรงได้ที่ sales@iyaraintertrade.co.th 
การเดินทาง : รถไฟใต้ดิน MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม ประตู 4
รถประจำทางสาย 137, 514, 73ก, 136, 158, 163, 172, 179, 185, 206, 517, 528, 529